Jun 13, 2008

Smrt Lisabonskog ugovora - nova kriza EU

Irish Times daje prve rezultate referenduma o Lisabonskom ugovoru!

Prvi komentari

Još komentara na hrvatskom

Neratifikacija Lisabonskog ugovora mogla bi utjecati na uvjete pristupanja Hrvatske EU. Pristupanje je moguće i temeljem Ugovora iz Nice, a sudjelovanje Hrvatske u institucijama moglo bi se riješiti i Ugovorom o pristupanju.

Mogući zastoji u pregovorima nisu ni u kakvoj vezi s ishodom irskog referenduma već su rezultat reformi u Hrvatskoj i ispunjenja mjerila.

1 comment:

Anonymous said...

Zato ćemo razjasniti stvari. Irski referendum ni u kom slučaju nije nešto zbog čega bi se Hrvatska trebala zabrinuti. To je pitanje unutarnjeg ustroja EU, a dok dođe onaj daleki dan u kome će Hrvatska biti spremna pristupiti Uniji, postojat će institucionalni okvir za omogućavanje toga. Do tada treba riješiti pitanja unutarnjeg ustroja Hrvatske, a to je ono o čemu vlast ne želi da razmišljate, jer bi inače morala srediti korupciju, nepotizam, državne monopole, državno osigurane monopole, sudstvo i sve one stvari koje svakodnevno direktno utječu na vaš život.

Jovan Dragišić,
napomena: preuzeto s index.hr, realna slika odnosa neratifikacije Lisabonskog ugovora i Hrvatske. Morala sam to ovdje stavit jer mislim da je tekst predobro sazeo meritum pitanja