Aug 10, 2008

Tri scenarija za Lisabonski ugovor

EU Observer razmatra budućnost Lisabonskog ugovora.

  1. Referendum u Irskoj se ponavlja i odgovor je DA
  2. Irska odbija ponoviti referendum. Lisabonski ugovor propada, ali se ključne institucionalne reforme provode Ugovorom o pristupanju Hrvatske
  3. Referendum u Irskoj se ponavlja i odgovor je NE
Hrvatska mora biti spremna na scenarij 2 i pravovremeno reagirati.

Aug 2, 2008

Pobačaj, neutralnost i porezi - Irski zahtjevi za novi referendum

Novi referendum u Irskoj o ratifikaciji Lisabonskog ugovora mogao bi se održati ukoliko prethodno Irska dobije određene ustupke.

Više o tome u EU Observeru


Aug 1, 2008

Case C-308/06, Intertanko

Kada se pred nacionalnim sudom poziva na nevaljanost (invalidity) sekundarnog izvora prava Zajednice, te kada o tome odlučuje Europski sud (čl. 234), valjanost prava Zajednice ocjenjuje se u svjetlu svih pravnih pravila međunarodnog prava, uz dva uvjeta:

  1. Zajednica mora biti obvezana tim pravilima;
  2. Europski sud može ispitivati valjanost sekundarnog prava zajednice u svjetlu međunarodnog ugovora samo onda kada narav i široka logika takvog ugovora to ne isključuju, te kada su odredbe međunarodnog ugovora po svom sadržaju bezuvjetne i dovoljno precizne (tj. kada mogu imati izravni učinak).

Link na presudu

Link na ECJ blog