Aug 2, 2008

Pobačaj, neutralnost i porezi - Irski zahtjevi za novi referendum

Novi referendum u Irskoj o ratifikaciji Lisabonskog ugovora mogao bi se održati ukoliko prethodno Irska dobije određene ustupke.

Više o tome u EU Observeru


No comments: