Apr 7, 2008

Zagreb - Maribor

U svibnju 2008. na Pravnom fakultetu u Zagrebu će se održati zajednički okrugli stol studenata Pravnog fakulteta Sveučilišišta u Zagrebu i Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Tema okruglog stola je predmet br. C-402/05 P Kadi v. Council and Commission. Predmet još nije odlučen, a objavljeno je mišljenje AG Madura. Studenti koji žele sudjelovati moraju pročitati navedeno mišljenje, te istražiti pojedine aspekte spora, prema uputama nastavnika.

No comments: