Apr 11, 2008

Lisabonski ugovor

Nakon negativnog ishoda referenduma u Francuskoj i Nizozemskoj, kojima je odbačena ratifikacija Ustavnog ugovora, Konferencija vlada država članica 2007. godine izradila je nacrt novog ugovora koji bi trebao zamjeniti Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o Europskoj zajednici (Ugovor iz Nice). Novi se ugovor naziva Reformskim ugovorom ili Ugovorom iz Lisabona.

Tekst Reformskog ugovora finaliziran je 19. listopada 2007. godine u Lisabonu. Ugovor je potpisan 13. prosinca 2007. godine i trebao bi stupiti na snagu nakon što ga ratificiraju sve države članice, što bi se moglo desiti do lipnja 2009. godine kada su predviđeni izbori za Europski parlament.

Može se očekivati da će Hrvatska postati članicom Europske unije nakon što Reformski ugovor stupi na snagu.

Reformskim ugovorom postojeći Osnivački ugovori (Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o Europskoj zajednici) transformiraju se u:

  • Ugovor o Europskoj uniji; i
  • Ugovor o funkcioniranju Europske unije

Linkovi

No comments: