Aug 2, 2012

Promjena državne granice i ratifikacija međunarodnih ugovora
Siniša Rodin

Budući da su se pojavile različite interpretacije vezane uz ratifikaciju međunarodnog ugovora s Bosnom i Hercegovinom, smatram potrebnim pojasniti slijedeće. Čl. 8 Ustava RH propisuje da se granice  Republike Hrvatske mogu mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora, a članak 83(3) propisuje da Sabor tu odluku donosi dvotrećinskom većinom. S druge strane, Čl. 140 Ustava propisuje pravnu osnovu za ratifikaciju međunarodnih ugovora. Opće je pravilo da se međunarodni ugovori ratificiraju običnom većinom, dok međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor potvrđuje dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Čl. 140(2) ima točno definiran doseg (transfer ustavnih ovlasti na međunarodnu organizaciju ili savez). Dakle, promjena granica nije u njegovom dosegu. Ono što preostaje je opća odredba iz 140(1), dakle, obična većina. Ali ako bi se išlo na 140(1), to bi dovelo do toga da Čl. 8 nema effet utile. Valja imati na umu da odluka iz Čl. 8 Ustava RH nije ratifikacija. To se vidi iz Čl. 83(3). Kako osigurati da ta odluka ima korisni učinak? Samo interpretacijom da ta odluka mora prethoditi ratifikaciji.

Vezano uz ratifikaciju međunarodnog ugovora s BiH, najprije valja odgovoriti mijenjaju li se tim ugovorom državne granice ili ne. Ukoliko je odgovor pozitivan, tada ratifikaciji ugovora mora prethoditi odluka Sabora utemeljena na Čl. 8 i Čl. 83(3) Ustava RH. Naime, vanjske ovlasti Sabora moraju se temeljiti na općim ovlastima, te međunarodnim ugovorom nije moguće propisati ono što je inače nedopušteno temeljem općih ustavnih normi, tj. temeljem Čl. 8 i 83(3) Ustava. Kada bi to bilo moguće, Čl. 8 i Čl. 83(3) Ustava RH izgubili bi svoju svrhu. Ukoliko nije riječ o promjeni granica, tada se može pristupiti ratifikaciji temeljem Čl. 140 Ustava i to običnom većinom, budući da nije riječ o međunarodnom ugovoru kojim se nekoj međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz ustava.

Tko odlučuje o pitanju je li riječ o promjeni državne granice? Što je okidač za primjenu Čl. 8? Na  pitanje je li riječ o promjeni granica odgovor mora dati Sabor RH.  Ukoliko jest, potrebno je donijeti odgovarajuću odluku dvotrećinskom većinom, nakon čega može uslijediti ratifikacija običnom većinom. Ukoliko nije riječ o promjeni granica, slijedi ratifikacija običnom većinom temeljem Čl. 140(1) Ustava RH. Odluka Sabora podvrgnuta je ustavnosudskom nadzoru. Ustavni sud nema ovlast ocjene sukladnosti međunarodnih ugovora s ustavom, ali može ocjenjivati ustavnost akta o ratifikaciji međunarodnog ugovora. Međutim, to je moguće tek nakon što Sabor prihvati akt o ratifikaciji.

Zaključimo. Odluku o tome je li riječ o promjeni državnih granica te  koju ustavnu odredbu primjeniti, najprije donosi Sabor RH. Ta odluka može biti predmetom odlučivanja Ustavnog suda a, kako je to običaj u nekim drugim europskim državama (SR Njemačka, Češka), predsjednik Republike može odgoditi potpisivanje akta o ratifikaciji do odluke Ustavnog suda.1 comment:

Ivana said...

Meni je smiješno to što moramo mijenjati granicu ...

Savjetnik